Nyår- Ny-hår. Nya lår. Hål. Hål. Låt mig utveckla. 2017 måste avvecklas. Sista meningen i en text ska man stryka. Kom ihåg det. Jag minns inte så mycket av vad som hänt. Under en stor del av året var jag[…]↓ Read the rest of this entry…