Ironin är att min privata iPhone har nåt glapp som gör den väldigt svårladdad just nu …