Människan är ju hundens bästa vän. Men människan är inte särskilt smart …